Alles wat u nodig heeft voor volmacht

VolmachtBeheer ondersteunt en regelt al het informatieverkeer tussen 300 volmachtbedrijven, 40 verzekeraars, intermediairs, toezichthouders, hulpverleners en overige partijen die actief zijn in de volmachtmarkt. VolmachtBeheer heeft zijn specifieke deskundigheid in de praktijk opgedaan bij volmachtbedrijven, verzekeraars, systeemhuizen en andere partijen. Al vanaf 2004 werkt VolmachtBeheer actief samen met de NVGA.VolmachtBeheer verzorgt de communicatie in de volmachtmarkt en levert innovatieve oplossingen op het gebied van ketenintegratie. Zo is de site een handige naslagplaats voor codes, namen en nummers. Maar ook de handboeken en richtlijnen voor één specifieke volmacht kunnen worden opgeslagen en door de toegestane partijen worden ingezien. VolmachtBeheer levert eveneens  hulpmiddelen voor de inrichting van de volmachtadministratie, frontoffice toepassingen en het actueel houden hiervan.

Medewerkers van volmachtbedrijven, verzekeraars, systeemhuizen en andere stakeholders hebben toegang tot het afgeschermde deel van de site, waar zij hun eigen en gemeenschappelijke informatie met elkaar kunnen delen.