Algemene informatie

Alle algemene gevens die niet onder een van de andere tabs te vinden zijn, zijn in dit menuonderdeel te vinden.
De volgende onderdelen zijn hier voor alle bezoekers van de website te raadplegen:

 • Diverse algemene codes, zoals:
  AAV, CEA, VHD, IVB, NAB, RDW en SBI. 
 • Begrippen tbv Resultaatrekening.
 • Documentatie inzake Wettelijke regelingen.
 • Experts naar soort expertise en locatie.
 • Indexcijfers, zoals o.a:
  Gebouwen, Caravan, Glas en Inboedel.
 • Waardeberekeningen, tbv:
  Inboedel, opstal en motorrijtuigen (berekening vermindering na schade).
 • Links naar algemene instanties.