SBI-codes (Standaard Bedrijfsindeling)

De SBI-codes vervangen per 1 juni 2009 de (oude) BIK-codes. 
Deze codetabel kunt u downloaden bij de Kamer van Koophandel 

 

Code Omschrijving
Code ↑Omschrijving
0111Teelt van granen, peulvruchten en oliehoudende zaden
011301Teelt van groenten en champignons
011302Teelt van aardappels, suikerbieten en overige wortel- en knolgewassen
0116Teelt van vezelgewassen
011901Bloementeelt
011909Teelt van overige eenjarige gewassen
0121Druiventeelt
0124Teelt van pit- en steenvruchten
0125Teelt van overige boomvruchten, kleinfruit en noten
0127Teelt van gewassen bestemd voor de vervaardiging van dranken
012801Teelt van medicinale gewassen en gewassen voor insecten- of parasietenbestrijding
012802Teelt van specerij- en aromatische gewassen
0129Teelt van overige meerjarige gewassen
013001Teelt van sierplanten (geen bomen en struiken)
013002Teelt van sierbomen en -struiken
0141Fokken en houden van melkvee
0142Fokken en houden van runderen (geen melkvee)
0143Fokken en houden van paarden en ezels
0145Fokken en houden van schapen en geiten
0146Fokken en houden van varkens
<< < 1 van 54 > >> Alles