Begrippenlijst resultaatrekening

Begrip
Begrip ↑Omschrijving
Andere kosten per polisAbonnementskosten per polis zoals bijdrage hulpverleningskosten, etcetera
Betaalde schadeHet totaal aan betaalde schaden gedurende een periode
BoekjaarAlle premie-, provisie- en tekencommissieboekingen plus de schadebetalingen en de mutaties in de schadereserveringen worden geboekt in het betreffende boekjaar
Bruto geboekte premieHet totaal van de gedurende een periode ontvangen dan wel opeisbaar geworden premies
Bruto schaderatioDe betaalde plus de gereserveerde schade als deel van de bruto verdiende premie
Bruto verdiende premieHet totaal van de bruto geboekte premies, minus de premievoorziening ultimo plus de premievoorziening primo gedurende een periode
Combined Operating RatioDe geleden schade plus de verdiende provisie en tekencommissie plus de maatschappijkosten als deel van de verdiende premie
CommissiepercentageDe geboekte provisie en tekencommissie als deel van de geboekte premie
DossierreserveHet totaal van de reserves die per dossier zijn geboekt op een peildatum (laatste dag van een periode)
Geleden schadeBetaalde schade plus de externe schadebehandelingskosten minus de gereserveerde schade aan het begin van de periode plus de gereserveerde schade aan het eind van de periode, exclusief IBN(E)R
Gerapporteerde Schade BoekjaarBetaalde Schade plus de externe schadebehandelingskosten plus de Dossierreserve aan het einde van de periode minus de Dossierreserve aan het einde van de vorige periode
Gerapporteerde Schade SchadejaarBetaalde Schade plus de externe schadebehandelingskosten plus de Dossierreserve aan het einde van de periode, beide voorzover ze betrekking hebben op het desbetreffende schadejaar
Gereserveerde schadeGereserveerde bedragen (voorzieningen) voor eventuele toekomstige uitbetalingen aan het begin of einde van een periode, exclusief IBN(E)R
HerverzekeringskostenPremie herverzekering minus bate herverzekering
IBNEREen reservering voor niet afgeronde schade uit het lopend en vorige jaren waarvoor onvoldoende is gereserveerd naar de maatstaven en de informatie van dit moment (Incurred But Not Enough Reported)
IBNREen reservering voor een nog onbekende schade (Incurred But Not Reported)
KostenpercentageDe maatschappijkosten als deel van de bruto verdiende premie
MaatschappijkostenHet totaal aan beheers- en personeelskosten van de volmachtgever, inclusief schadebehandelingskosten, acquisitiekosten, herverzekeringskosten en solvabiliteitskosten
Netto geboekte premieHet totaal van de bruto geboekte premies minus de geboekte provisie en de geboekte tekencommissie gedurende een periode
Netto schaderatioDe betaalde plus gereserveerde schade als deel van de netto verdiende premie
<< < 1 van 2 > >> Alles