Inboedelwaardemeter 2016

Tot en met 2016 gaf het Verbond van Verzekeraars de Inboedelwaardemeter uit. Per 2017 wordt deze waardemeter niet meer uitgegeven. Wel ontvangen verzekeraars nog steeds de Inboedelwaardeindex. Deze is HIER te raadplegen. Voor 2017 is de index vastgesteld op 137,3.

Naam verzekeringnemer
Adres
Postcode/woonplaats
Polisnummer (indien bekend)

 

Voordat u tot invulling van de inboedelwaardemeter overgaat, verzoeken wij u de toelichting te lezen.

 

Leeftijd hoofdkostwinner: Punten  
35 jaar en jonger 22  
36 t/m 50 jaar 29  
51 t/m 70 jaar 39  
71 jaar en ouder 37  
Aantal punten: 0
 
Samenstelling huishouden: Punten
Alleenstaande (met/zonder inwonende kinderen) 0  
Echtpaar/samenwonenden (met/zonder inwonende kinderen) 10  
Aantal punten: 0
 
Netto maandinkomen hoofdkostwinner: Punten Klik hier voor meer informatie
t/m € 1.000 0  
€ 1.001 t/m € 2.000 10  
€ 2.001 t/m € 3.000 17  
€ 3.001 t/m € 4.850 28  
Aantal punten: 0
 
Oppervlakte woning: Punten
t/m 90 m2 0  
91 m2 t/m 140m2 6  
141 m2 t/m 190m2 18  
191 m2 t/m 300m2 23  
Aantal punten: 0
 
Totaal aantal punten 0 x € 1.004
 
Subtotaal geschatte waarde inboedel: 0


Eventuele bijtellingen (voorzover niet apart verzekerd)*
Heeft u meer dan € 12.000 aan audiovisuele en computerapparatuur?
Zo ja, welk bedrag boven de € 12.000?
Klik hier voor meer informatie
Heeft u meer dan € 6.000 aan lijfsieraden?
Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000?
Heeft u meer dan € 15.000 aan bijzondere bezittingen?
Zo ja, welk bedrag boven de € 15.000?
Is het huurdersbelang meer dan € 6.000?
Zo ja, welk bedrag boven de € 6.000?
 
Subtotaal bijtellingen: € 0
 
De geschatte totale waarde van uw inboedel is: € 0

 

De inboedelwaardemeter is door mij naar waarheid ingevuld.

Plaats: ..................................................     Datum: 01-01-2016

Handtekening


...............................................................

*) Deze bedragen kunnen afwijken van de in de polisvoorwaarden gehanteerde bedragen.