Business partners

 


 ANVA

Anva
ANVA levert niet alleen software, maar ook bijbehorende ondersteunende diensten als consultancy, detachering, cursussen en trainingen. Een uitstekend bereikbare helpdesk beantwoordt vragen van klanten. Bovendien geeft ANVA's on line helpdesk, de Webdesk, via internet inzage in de status van de aan de helpdesk gestelde vragen. 


 Aplaza

Aplaza
Aplaza is een open platform voor ketenintegratie in de financiële dienstverlening. Verzekeraars, dienstaanbieders en intermediairs gebruiken het platform voor het sluiten van transacties, het aanbieden van diensten en de distributie van berichten en documenten. Verzekeraars en intermediairs sluiten zich aan op het platform. Honderden intermediairs sluiten en muteren duizenden verzekeringen via het platform.

AWI

AWI dé front- en midoffice software voor serviceproviders en huisvolmachten.
De relatie met onze klanten is enorm belangrijk. AWI wordt namelijk doorontwikkeld op basis van bewegingen vanuit de klant. Hierdoor weten we dat nieuwe functionaliteiten perfect aansluiten bij de vraag uit de markt.

Bluepond 

BluePond
Met ons team spelen we in op de behoefte van organisaties om in hoog tempo kosten te reduceren en klanttevredenheid te verbeteren.
Door Inzicht, Creativiteit, Technologie en Pragmatisme te combineren hebben we  een propositie welke opdrachtgevers in staat stelt om op het hoogste niveau te acteren.

CCS

CCS
CCS biedt innovatieve softwareoplossingen voor de verzekeringsbranche. Dankzij de krachtige combinatie van kennis over de branche en ervaring in ICT, helpen zij hun klanten te concurreren in de complexe en veeleisende verzekeringswereld.

Logo Dias 

DIAS Software

Een onafhankelijk Nederlands bedrijf, ontwikkelt software voor het financieel intermediair. Dias is al meer dan 35 jaar een vertrouwde naam en biedt een toekomst vaste totaaloplossing voor verzekeringen, hypotheken en financieel advies.

Eurocross

Eurocross
Eurocross Assistance verleent 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp aan de klanten van haar opdrachtgevers die te maken krijgen met een medisch - of reisprobleem (wereldwijd), bij pech en ongeval (Europa) en die hulp nodig hebben in en om het huis (Nederland).

Grijpma AsG 

Grijpma AsG
Grijpma AsG verleent ondersteuning op maat aan assurantiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen bij het gebruik van de ANVA-software. Tevens kan Grijpma AsG u op uitgebreide schaal ondersteunen op het gebied van ontsluiting van gegevens via het internet voor uw front-office of uw relaties.

 Market Scan

Market Scan
Market Scan bedenkt, ontwikkelt, bouwt, beheert en onderhoudt innovatieve, gebruiksvriendelijke, datawarehouses voor middelgrote tot grote verzekeringsmaatschappijen en assurantiebedrijven in binnen- en buitenland.

NVGA

NVGA
De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) is op 1 juli 1960 opgericht. De vereniging behartigt de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Het ledental vertoont ondanks overnames en saneringen in de bedrijfstak een stijgende lijn: medio januari 2006 waren 190 gevolmachtigde agenten aangesloten; de NVGA representeert daarmee ruim 85% van de volmachtkantoren.

 RFD

Ratinginstituut Financieel Dienstverleners
Ratinginstituut Financieel Dienstverleners is een gespecialiseerd instituut.  Wij geven een rating (financiële risico-beoordeling) af van alle in Nederland actieve financiële dienstverleners (adviseurs/intermediairs). Door ons te beperken tot deze groep kunnen wij diepgaand onderzoek verrichten en beschikken wij over een uitgebreide branchekennis.

 Sivi

SIVI
SIVI (Standaardisatie instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche) ontwikkelt en beheert standaarden en technologie voor ketenintegratie voor het verzekeringsintermediair. Dit is een branchebrede efficiencyslag die zich voor zowel verzekeraars als het intermediar vertaalt in tijdsbesparing, verbetering van kwaliteit en automatische dossieropbouw. Door efficiëntie en hergebruik te faciliteren op niet-concurrerende onderdelen kan het intermediair meer tijd besteden aan advies aan de klant.

 SVC

SVC Groep
SVC Groep is het accountants en advieskantoor voor financieel dienstverleners. Door hun specifieke kennis van de branche zijn zij als geen ander in staat om gevolmachtigde assurantiebedrijven optimaal te ondersteunen en hiervoor speciale tools te ontwikkelen. Denk in dat verband aan het SVC Kennisportal, SVC Volmachtmanagement en de SVC Audittool. SVC Groep geeft tijd voor ondernemen!


Verbond van Verzekeraars
Verbond van Verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden.