Gevolmachtigden

Alle actuele en historische basisgegevens van de aangesloten gevolmachtigden zijn in dit menuonderdeel te vinden.

De volgende onderdelen zijn algemeen beschikbaar:

  • Algemene bedrijfsgegevens
  • POR-codes gevolmachtigden
  • CRWAM-codes gevolmachtigden

De volgende onderdelen zijn alleen voor relatie-volmachtgevers beschikbaar:

  • Pool-gegevens
  • Overeenkomsten en Limieten
  • Mailingprofielen
  • Statusrapportages
  • Fraudecontactpersonen