Details


De gevolmachtigde voert de branchevertaling uit.
Het volmachtafrekenbestand kan gestuurd worden naar: rekeningcourant@monuta.nl

Code Omschrijving
Code ↑Omschrijving
1010 Uitvaartverzekering levenslang kapitaal
1011 Uitvaartverzekering levenslang natura
1012 Uitvaartverzekering levenslang kapitaal koopsom
1013 Uitvaartverzekering levenslang natura koopsom
1016 Uitvaartverzekering in geld/kapitaal
1017 Uitvaartverzekering in geld/ op declaratie basis
1018 Uitvaartverzekering in geld/ kapitaal- koopsom
1019 Uitvaartverzekering in geld/ op declaratie basis- koopsom
1023 Omzetting verbijzonderingspakket
1701 Uitvaart Geldverzekering/kapitaal 2013
1702 Uitvaart Geldverzekering/ op declaratiebasis 2013
1703 Uitvaart Geldverzekering/kapitaal koopsom 2013
1704 Uitvaart Geldverzekering/op declaratiebasis koopsom 2013
2010 Uitgebreide uitvaartverzekering koopsomstorting
2013 Uitgebreide uitvaartverzekering eindleeftijd 60 gelijkbijvend
2014 Uitgebreide uitvaartverzekering eindleeftijd 65 gelijkbijvend
2015 Uitgebreide uitvaartverzekering eindleeftijd 85 gelijkbijvend
2017 Uitvaartverzekering in diensten/ gelijkblijvende premie- eindleeftijd 65
2018 Uitvaartverzekering in diensten/ gelijkblijvende premie- eindleeftijd 85
2019 Kinderverzekering bij Uitgebreide Uitvaartverzekering/ gelijkbl. premie
2023 Uitgebreide uitvaartverzekering eindleeftijd 60 geïndexeerd
2024 Uitgebreide uitvaartverzekering eindleeftijd 65 geïndexeerd
2025 Uitgebreide uitvaartverzekering eindleeftijd 85 geïndexeerd
2027 Uitvaartverzekering in diensten/ geïndexeerd, eindleeftijd 65
2028 Uitvaartverzekering in diensten/geïndexeerd- eindleeftijd 85
2029 Kinderverzekering bij Uitgebreide Uitvaartverzekering/geïndexeerde premie
2074 Uitvaartverzekering in Diensten eindleeftijd 65 2013
2075 Uitvaartverzekering in Diensten eindleeftijd 85 2013
2090 Kinderverzekering bij Uitvaartverzekering in diensten/ gelijkb. premie
2091 Kinderverzekering bij Uitvaartverzekering in diensten/ geïndexeerde premie
8250 Kinderverzekering bij Uitvaartverzekering levenslang kapitaal
8252 Kinderverzekering bij Uitvaartverzekering levenslang kapitaal
8253 Kinderverzekering bij Uitvaartverzekering in geld
9000 Deposito samengestelde interest