Details


De gevolmachtigde voert de branchevertaling uit.
Het volmachtafrekenbestand kan gestuurd worden naar: volmachtbeheer@das.nl

Code Omschrijving
Code ↑Omschrijving
10101 DAS voor Motorrijtuigen (Particulier)
10102 DAS voor Motorrijtuigen (Zakelijk)
10103 Verhaalsrechtsbijstand
10104 Verhaalsservice
10105 DAS voor Onderweg - met uw motorrijtuig
10201 Pleziervaartuigen
10202 Bedrijfsvaartuigen
10301 Verhuurde wooneenheid
10302 Verhuurde bedrijfseenheid
10303 Verhuur perceel losse grond
11101 DAS voor Verkeer en Vakantie
11103 DAS voor Onderweg - uitgebreid
12101 DAS voor iedereen
12111 DAS voor Particulieren Compleet
12112 DAS voor Particulieren Compleet incl. Pluspakket
12113 Rechtsbijstandverzekering voor predikanten
12114 DAS voor Particulieren Modulair
12115 DAS voor Particulieren Modulair (i.c.m. bedrijf)
12118 DAS voor Particulieren Compleet met Pluspakket i.c.m. bedrijf
12119 DAS voor Particulieren Compleet - i.c.m. bedrijf
12121 DAS rechtsbijstand voor 55-plussers
12131 DAS voor Particulieren module basis (alleen voor GA's)
12132 DAS voor Particulieren module consumeren en wonen (alleen voor GA's)
12133 DAS voor Particulieren module werk (alleen voor GA's)
12134 DAS voor Particulieren module belasting en vermogen (alleen voor GA's)
12200 DAS voor Particulieren Totaal
12901 DAS Bewust
13101 DAS Optimaal - MKB
13102 DAS Optimaal - Detailhandel
13103 DAS Optimaal - ZZP
13104 DAS Optimaal
13109 DAS Optimaal - met clausule 3200 (compact)
13121 DAS Optimaal - Zorg niet Medisch Specialist
13122 DAS Optimaal - Zorg Medisch Specialisten
13123 DAS Optimaal - Zorg Alternatieve Zorgverleners
13161 DAS Optimaal - Verenigingen
13162 DAS voor Verenigingen van Eigenaars (basispremie t/m 10 appartementen)
13163 Stichtingen
13175 DAS Optimaal - Scholen
13201 DAS RechtsPartner - MKB
13202 DAS RechtsPartner - Detailhandel
13203 DAS RechtsPartner - ZZP
13204 DAS Rechtspartner
13205 DAS voor ZZP Rechtsbijstandverzekering met incasso
13209 RechtsPartner - met clausule 3200
13221 DAS RechtsPartner – Zorg niet Medisch Specialist
13222 DAS RechtsPartner – Zorg Medisch Specialisten
13223 DAS RechtsPartner – Zorg Alternatieve Zorgverleners
13501 DAS voor binnenvaart
13701 DAS voor Zorgverleners
13801 DAS voor Agrariërs
13802 DAS voor Agrariërs - aanverwant
16001 S001 - Straf en tuchtzaken van werknemers
16003 S003 - Rechtsbijstand voor personeelsleden
VVE01 VVE01 - DAS voor Verenigingen van Eigenaars (premie per appartementsrecht)
VVE02 VVE02 - DAS voor Verenigingen van Eigenaars (premie o.b.v. herbouwwaarde)