Details


De gevolmachtigde voert de branchevertaling uit.
Het volmachtafrekenbestand kan gestuurd worden naar: ronald.van.beek@arag.nl

Code Omschrijving
Code ↑Omschrijving
20011 PRP Part RB Particulier Module A
20012 PRP Part RB Particulier Module B
20013 PRP Part RB Particulier Module C
20014 PRP Part RB Particulier Module D
20015 PRP Part RB Particulier Module E
20016 PRP Part RB Particulier Module F
20018 PRP Part RB Particulier Module J
20111 PRP Part i.c.m. zakelijk RB Particulier Module A
20112 PRP Part i.c.m. zakelijk RB Particulier Module B
20113 PRP Part i.c.m. zakelijk RB Particulier Module C
20114 PRP Part i.c.m. zakelijk RB Particulier Module D
20115 PRP Part i.c.m. zakelijk RB Particulier Module E
20116 PRP Part i.c.m. zakelijk RB Particulier Module F
20118 PRP Part i.c.m. zakelijk RB Particulier Module J
21031 Flexpolis Module Verkeer
21032 Flexpolis Basismodule Conument & Wonen
21033 Flexpolis Module Inkomen
21039 Flexpolis Woning
22041 PRC MMV Part RB Motorrijtuigen Module MV
22042 PRC MMV Part RB Motorrijtuigen Module M
30011 PRC Agrarisch RB Agrarisch Module A
30012 PRC Agrarisch RB Agrarisch Module B
30013 PRC Agrarisch RB Agrarisch Module C
30014 PRC Agrarisch RB Agrarisch Module D
30015 PRC Agrarisch RB Agrarisch Module E
30016 PRC Agrarisch RB Agrarisch Module F
30029 PRC Agrarisch RB Agrarisch Nevenactiviteit(en)
30050 PRC Agrarisch RB Agrarisch RB Agrarische bedrijven
31015 PRC ZM RB Visserij Module E
31016 PRC ZM RB Visserij Module F
31021 PRC ZM RB Visserij Module A Zakelijk
31022 PRC ZM RB Visserij Module B Zakelijk
31023 PRC ZM RB Visserij Module C Zakelijk
31024 PRC ZM RB Visserij Module D Zakelijk
31029 PRC ZM RB Visserij Neven activiteit(en)
31060 PRC ZM RB Visserij Module Incasso
32015 PRC ZM RB Binnenvaart Module E
32016 PRC ZM RB Binnenvaart Module F
32021 PRC ZM RB Binnenvaart Module A Zakelijk
32022 PRC ZM RB Binnenvaart Module B Zakelijk
32023 PRC ZM RB Binnenvaart Module C Zakelijk
32024 PRC ZM RB Binnenvaart Module D Zakelijk
32029 PRC ZM RB Binnenvaart Nevenactiviteit(en)
32041 PRC MMV Zakelijk RB Bedrijfsmotorrijtuigen Module MV
32042 PRC MMV Zakelijk RB Bedrijfsmotorrijtuigen Module M
32060 PRC ZM RB Binnenvaart Module Incasso
33015 PRC ZM RB Bouwnijverheid Module E
33016 PRC ZM RB Bouwnijverheid Module F
33021 PRC ZM RB Bouwnijverheid Module A Zakelijk
33022 PRC ZM RB Bouwnijverheid Module B Zakelijk
33023 PRC ZM RB Bouwnijverheid Module C Zakelijk
33024 PRC ZM RB Bouwnijverheid Module D Zakelijk
33029 PRC ZM RB Bouwnijverheid Nevenactiviteit(en)
33060 PRC ZM RB Bouwnijverheid Module Incasso
34015 PRC ZM RB Detailhandel Module E
34016 PRC ZM RB Detailhandel Module F
34021 PRC ZM RB Detailhandel Module A Zakelijk
34022 PRC ZM RB Detailhandel Module B Zakelijk
34023 PRC ZM RB Detailhandel Module C Zakelijk
34024 PRC ZM RB Detailhandel Module D Zakelijk
34029 PRC ZM RB Detailhandel Nevenactiviteit(en)
34060 PRC ZM RB Detailhandel Module Incasso
35015 PRC ZM RB Dienstverlening Module E
35016 PRC ZM RB Dienstverlening Module F
35021 PRC ZM RB Dienstverlening Module A Zakelijk
35022 PRC ZM RB Dienstverlening Module B Zakelijk
35023 PRC ZM RB Dienstverlening Module C Zakelijk
35024 PRC ZM RB Dienstverlening Module D zakelijk
35029 PRC ZM RB Dienstverlening Nevenactiviteit(en)
35060 PRC ZM RB Dienstverlening Module Incasso
36015 PRC ZM RB Garage Module E
36016 PRC ZM RB Garage Module F
36021 PRC ZM RB Garage Module A zakelijk
36022 PRC ZM RB Garage Module B Zakelijk
36023 PRC ZM RB Garage Module C Zakelijk
36024 PRC ZM RB Garage Module D Zakelijk
36029 PRC ZM RB Garage Nevevenactiviteit(en)
36060 PRC ZM RB Garage Module Incasso
37015 PRC ZM RB Groothandel Module E
37016 PRC ZM RB Groothandel Module F
37021 PRC ZM RB Groothandel Module A Zakelijk
37022 PRC ZM RB Groothandel Module B Zakelijk
37023 PRC ZM RB Groothandel Module C Zakelijk
37024 PRC ZM RB Groothandel Module D zakelijk
37029 PRC ZM RB Groothandel Nevenactiviteit(en)
37060 PRC ZM RB Groothandel Module Incasso
38015 PRC ZM RB Horeca Module E
38016 PRC ZM RB Horeca Module F
38021 PRC ZM RB Horeca Module A Zakelijk
38022 PRC ZM RB Horeca Module B zakelijk
38023 PRC ZM RB Horeca Module C Zakelijk
38024 PRC ZM RB Horeca Module D Zakelijk
38029 PRC ZM RB Horeca Nevenactiviteit(en)
38060 PRC ZM RB Horeca Module Incasso
39015 PRC ZM RB Industrie Module E
39016 PRC ZM RB Industrie Module F
39021 PRC ZM RB Industrie Module A Zakelijk
39022 PRC ZM RB Industrie Module B Zakelijk
39023 PRC ZM RB Industrie Module C Zakelijk
39024 PRC ZM RB Industrie Module D Zakelijk
39029 PRC ZM RB Industrie Nevenactiviteit(en)
39060 PRC ZM RB Industrie Module Incasso
40015 PRC ZM RB Transport Module E
40016 PRC ZM RB Transport Module F
40021 PRC ZM RB Transport Module A Zakelijk
40022 PRC ZM RB Transport Module B Zakelijk
40023 PRC ZM RB Transport Module C Zakelijk
40024 PRC ZM RB Transport Module D Zakelijk
40029 PRC ZM RB Transport Nevenactiviteit(en)
40060 PRC ZM RB Transport Module Incasso
41029 PRC Medisch RB (Para)Medici Nevenactiviteit(en)
41070 PRC Medisch RB (Para)Medici Eenmanszaak of maatschap
41079 PRC Medisch RB (Para)Medici Onderlinge geschillen
42060 PRC Incasso Module Incasso
43021 PRC VER RB Verenigingen Module A Zakelijk
43022 PRC VER RB Verenigingen Module B Zakelijk
44080 PRC VVE RB VVE VVE Activiteiten en Incasso
44081 PRC VVE RB VVE VVE Verborgen gebreken
45021 PRC Plezierv RB Pleziervaartuig Module A Pleziervaartuig
46021 PRC ZZP RB ZZP Module A Zakelijk
46022 PRC ZZP RB ZZP Module B Zakelijk
46023 PRC ZZP RB ZZP Module C Zakelijk
46024 PRC ZZP RB ZZP Module D Zakelijk
47015 PRC ASB RB Assurantiebemiddeling Module E
47016 PRC ASB RB Assurantiebemiddeling Module F
47021 PRC ASB RB Assurantiebemiddeling Module A Zakelijk
47022 PRC ASB RB Assurantiebemiddeling Module B Zakelijk
47023 PRC ASB RB Assurantiebemiddeling Module C Zakelijk
47024 PRC ASB RB Assurantiebemiddeling Module D Zakelijk
47025 PRC ASB RB Assurantiebemiddeling Module E Zakelijk
47026 PRC ASB RB Assurantiebemiddeling Module F Zakelijk
47027 PRC ASB RB Assurantiebemiddeling Module G Zakelijk
47029 PRC ASB RB Assurantiebemiddeling Nevenactiviteit(en)
48099 PRC BIG RB Wet BIG Module BIG
49090 PRC Regres Regres Module Regres Basis
49091 PRC Regres Regres Module Regres Plus