Details


De gevolmachtigde voert de branchevertaling uit.
Het volmachtafrekenbestand kan gestuurd worden naar: volmachten.ans@allianz.nl

Code Omschrijving
Code ↑Omschrijving
100 Binnenvaart-casco zonder ass.bel.
101 Binnenvaart-casco met ass.bel.
110 Landmaterieel niet WAM
130 Landmaterieel casco
131 Landmaterieel WAM
140 Pleziervaartuigen
161 Aanbouw met ass.bel.
170 Goederen zonder ass.bel.
173 Transport/verblijf met ass.bel. (7%)
201 Brand onroerend
202 Brand roerend
203 Brand/storm onroerend
204 Brand/storm roerend
205 Brand/inbraak onroerend
206 Brand/inbraak roerend
207 Uitgebreide gebouwen
208 Uitgebreide bedrijfsuitr.
209 Uitgebreide gebouwen incl. glas
210 Uitgebreide gebouwen incl. therm
211 Uitgebreide inboedel
212 Brand/overige gevaren onroerend
213 Brand/overige gevaren roerend
214 Bedrijfsschade
215 Reconstructie
216 Inbraak roerend
217 Storm
220 Uitgebreid inboedel plus
221 Glas
222 Kostbaarheden
223 Audiovisuele apparatuur
231 Inbraak brand
233 Water/waterleiding
234 Diverse gevaren excl. brand
235 Uitgebreide winkel
236 Uitgebreide woonhuis
240 Gebouwen ondernemers
241 Bedrijfsuitr./goederen
242 Bedrijfsschade (immaterieel)
250 Alls Risks gebouwen
251 All Risks bedrijfsuitr.
260 Huurdersbelang
261 Koelschade
262 Koelhuisschade
300 Geldtransport
303 Winkelgeld
305 Geldswaarden
309 Geldtransport
310 Fraude
315 Fraude (stat. onderverdeling brc 319)
316 Geldtransport (stat. onderverdeling brc 319
319 Fraude/geldtransport
320 Rijwiel
325 Milieu derden
326 Milieu tank
330 Milieu lok basis
331 Milieu lok uitgebreid
332 Milieu lok top
334 Rechtsbijstand bedrijven beroepen
335 Rechtsbijstand detailhandel etc.
336 Rechtsbijstand raad en daad (DAS)
338 Verkeersrechtsbijstand
340 Glas
341 Glas, bedrijfsmatig
350 Televisie
360 Doorlopende reis
365 Annulering
366 Autohulp
370 Kampeeruitrusting
380 Lichtreclame/automaten
385 Mobilofoon/semafoon
390 Kostbaarheden
391 Sieraden
392 Bont
393 Optische instrumenten
394 Schilderijen
395 Muziekinstrumenten
396 Kostbaarheden (overige objecten)
398 Horloge/sieraden cert.
399 Diversen
400 Winkel-varia
401 Winkel (pakket)polis geldtransport
402 Winkel (pakket)polis aansprakelijkheid
403 Winkelpakket glas
404 Winkelpakket inventaris goederen
405 Winkelpakket overige rubrieken
406 Winkelpakket gebouwen
407 Winkelpakket bedrijfsschade
418 VWP Verzekerd wonen pakket
420 Wel-Thuis pakket
422 Wel-Thuis Inboedel
423 Wel-Thuis Glas
424 Wel-Thuis Woonhuis incl. glas
450 Milieu lok basis (MSL basis)
451 Milieu lok uitgebreid (MSL uitgebreid)
452 Milieu lok top (MSL top)
455 Milieu derden (MSD)
457 Milieu tijd/vast (MST)
459 Milieu vw rechtsbijstand (MSV RB)
500 Personenauto W.A.
503 Vrachtauto W.A.
504 Vrachtauto-expeditie W.A.
506 Ongekentekend object W.A.
507 Aanhangwagens W.A.
510 Personenauto (Casco + W.A.)
513 Vrachtauto (Casco + W.A.)
514 Vrachtauto-expeditie (Casco + W.A.)
515 Cascodekking auto
516 Ongekentekend object (Casco + W.A.)
517 Caravan, aanhanger (Casco + W.A.)
518 Auto-pakket
519 Verzamelpolis
520 Motorrijwiel W.A.
521 Bromfiets W.A.
522 Landbouwtractor W.A.
530 Motorrijwiel Casco + W.A.
531 Bromfiets Casco + W.A.
532 Landbouwtractor Casco + W.A.
540 Gezinsrechtsbijstand
550 Rechtsbijstand auto
555 Diverse schadebet. auto
570 Schade-inzittenden
575 No claim beschermer
576 Pechhulp Motorrijtuigen
580 Gevaarlijke stoffen
599 Auto brand
600 Ongevallen individueel
601 Ongevallen (in comb. met brc 691)
602 Ongevallen collectief
612 Molest-ongevallen (in comb. met 600 of 602)
620 Gezinsongevallen
630 Arbeidsongeschiktheid rubriek A
631 Arbeidsongeschiktheid rubriek B
632 WAZ-dekking rubriek C
633 Starters A.O.V.
634 Woonlasten A.O.V.
640 Arbeidsongeschikheid rubr.A 1e jaars ris.
641 Arbeidsongeschikheid rubr.B na 1e jaars ris.
642 Arbeidsongeschikheid WAO aanvullingsrente
643 Tijdelijke A.O.V. (totaal)
644 Tijdelijke A.O.V. (I.V.C.)
645 Arbeidsongeschikheid rubr.A (oud Elvia)
646 Arbeidsongeschiktheid rubr.B (oud Elvia)
650 Ongevallen inzittenden
658 Ziekteverzuim rechtsbijstand
659 Ziekteverzuim conventioneel
660 Ziekteverzuim stop loss
663 Volksverzekering D&A
664 Volksverzekering
665 Ziektekosten
668 ZTK-NOZ kas B
672 MOOZ / WTZ (in comb. met brc 665)
690 Ziekte
691 Ziekte (in comb. met brc 601)
700 Aansprakelijkheid beroepen/bedrijven
701 Aansprakelijkheid beroepen/bedrijven P.A.
702 Beroepsaansprakelijkheid
703 Aansprakelijkheid garantie
704 Aansprakelijkheid directeuren en commissarissen
705 Aansprakelijkheid USA / CANADA
706 Variawinkel
707 Variawinkel Schade rubriek 2, 3 en 4
708 Milieu aansprakelijkheid
750 Aansprakelijkheid agrariers
751 Aansprakelijkheid Schade (agrariers, alleen PA)
760 Aansprakelijkheid winkeliers, grossiers, enz.
780 Aansprakelijkheid particulier
785 Aansprakelijkheid jagers
800 Machineschade (alleen voor schade)
801 Machineschade
802 Computer
803 Machineschade turbines elek. centrales
804 Personal computer
808 Machineschade transport
809 Machineschade brand
810 Bedrijfsschade (alleen voor schade)
811 Bedrijfsschade machine
812 Extra kosten computer
813 Reconstructie computer
814 Bedrijfsschade computer
818 Bedrijfsschade transport
819 Bedrijfsschade brand
821 C.A.R. doorlopend
822 Garantie doorlopend
823 E.A.R. doorlopend
828 C.A.R. doorlopend transport
829 C.A.R. doorlopend aansprakelijkheid
830 C.A.R. aflopend alleen voor schade
831 C.A.R. aflopend
832 Garantie aflopend
833 E.A.R. aflopend
838 C.A.R. aflopend transport
839 C.A.R. aflopend aansprakelijkheid
900 Werkmaterieel