Details


De gevolmachtigde voert de branchevertaling uit.
Het volmachtafrekenbestand kan gestuurd worden naar:

Code Omschrijving
Code ↑Omschrijving
1100 Persoonlijke ongevallen
1150 Gezinsongevallen
1200 Collectieve ongevallen
1250 Ziektewet
1300 AOV A
1310 Ziekteverzuim Conventioneel 1e jaar
1320 Ziekteverzuim Conventioneel 2e jaar
1330 Ziekteverzuim Stop Loss 1e jaar
1340 Ziekteverzuim Stop Loss 2e jaar
1350 AOV B
1400 WAO hiaat
1410 WAO Uitstap
1420 WGA Hiaat
1430 WGA Excedent
1440 WGA Uitgebreid
1450 WGA Loonderving
1500 Reisverzekering
1510 WAO Uitstap (voorheen Pemba)
1520 WAO Gat
1530 WAO Excedent
1600 Ziektekosten
1700 Ziekengeld
1800 OVI (ongevallen in/opzittende)
2100 Personenauto WA
2150 Old-timer WA
2200 Bestelauto WA
2250 Vrachtauto WA
2270 Aanhangwagen WA
2300 Kampeerauto WA
2400 Kentekenplichtig werk/landmaterieel WA
2450 Niet-kentekenplichtig werk/landmaterieel WA
2500 Motor/scooter WA
2550 Bromfiets WA
2700 WEGAM
2710 Garage
2720 SVI (Schadeverz. inzittende)
3100 Personenauto Casco
3150 Old-timer Casco
3200 Bestelauto Casco
3250 Vrachtauto Casco
3300 Kampeerauto Casco
3370 Aanhangwagen Casco
3400 Kentekenplichtig werk/landmaterieel Casco
3450 Niet-kentekenplichtig werk/landmaterieel Casco
3500 Motor/scooter Casco
3550 Bromfiets Casco
3600 Toercaravan
3610 Stacaravan
4000 Brand Inboedel
4010 Brand Opstal
4020 Glas particulier
4030 Kostbaarheden
4040 Woonboot
4300 Brand Gebouwen
4310 Brand Goederen
4320 Brand Inventaris
4330 Computer
4340 Fraude en geld/winkelgeld
4350 Reconstructie
4360 Brand Bedrijfsschade
4370 Glas zakelijk
4400 Aanvullende dekkingen Brand
4500 CAR
4510 Machinebreuk
4520 Machinebreukbedrijfsschade
5100 Pleziervaartuigen
5200 Transport (verzamel)
5300 Transport Goederen
5400 Transport Hull
5500 Vervoerdersaansprakelijkheid
6100 AVB
6110 MSV
6120 Aansprakelijkheid huiseigenaren
6130 Aansprakelijkheid Agrarisch
6140 Beroepsaansprakelijkheid
6200 AVP
6210 Aansprakelijkheid jagers
7100 Rechtbijstand Bedrijven
7110 Rechtsbijstand Agrarisch
7200 Rechtsbijstand Particulier
7300 Verkeersrechtsbijstand
7310 Verhaalsrechtsbijstand
7400 Fietsen