ABF Assuradeuren BVBedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam gevolmachtigde ABF Assuradeuren BV POR-code F720
Vestigingsadres Voorstraat 61 CRWAM 5177
  8801 LB  Franeker    
Postadres Postbus 523    
  8800 AM  Franeker    
Groepsgegevens
Holding      
Algemene gegevens
Telefoon 0517-399999 Fax 0517-396752
E-mail info@abfassuradeuren.nl Website www.abfassuradeuren.nl
IBANnummer 1 NL51 INGB 0651 0128 56 IBANnummer 2  
AFM nummer 12004936 Kifid aansluitnummer 300002343
KvK nummer 54591724 CBP meldingsnummer 1062859
Lid NVGA Systeemhuis ANVA