Aevitae B.V.Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam gevolmachtigde Aevitae B.V. POR-code A722
Vestigingsadres Nieuw Eyckholt 284 CRWAM 5160
  6419 DJ  Heerlen    
Postadres Postbus 2705    
  6401 DJ  Heerlen    
Groepsgegevens
Holding Aevitae Group BV    
Algemene gegevens
Telefoon 088-3535764 Fax  
E-mail info@aevitae.com Website www.aevitae.com
IBANnummer 1 NL37RABO0321496965 IBANnummer 2  
AFM nummer 12008625 Kifid aansluitnummer 300.005388
KvK nummer 31047513 CBP meldingsnummer  
Lid NVGA Systeemhuis Overig