Aevitae B.V.Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam gevolmachtigde Aevitae B.V. POR-code A722
Vestigingsadres Flight Forum 571 CRWAM 5160
  5657 DR  Eindhoven    
Postadres Postbus 2296    
  5600 CG  Eindhoven    
Groepsgegevens
Holding Aevitae Group BV    
Algemene gegevens
Telefoon 088-3535764 Fax 040-2657707
E-mail klantenservice@aevitae.com Website www.aevitae.com
IBANnummer 1 NL27RABO0321502868 IBANnummer 2 NL37RABO0321496965
AFM nummer 12008625 Kifid aansluitnummer 300.005388
KvK nummer 31047513 CBP meldingsnummer  
Lid NVGA Systeemhuis ANVA