Acura Assuradeuren B.V.Bedrijfsgegevens
Bedrijfsnaam gevolmachtigde Acura Assuradeuren B.V. POR-code P709
Vestigingsadres Pettelaarpark 110 CRWAM 5553
  5216 PS  's-Hertogenbosch    
Postadres Postbus 1015    
  5200BA  's-Hertogenbosch    
Groepsgegevens
Holding Summa Holding B.V.    
Algemene gegevens
Telefoon 088-7654000 Fax  
E-mail volmachtbeheer@acura.nl Website www.acura.nl
IBANnummer 1 NL56ABNA0244682925 IBANnummer 2  
AFM nummer 12012150 Kifid aansluitnummer 300.008219
KvK nummer 13040943 CBP meldingsnummer 1227289
Lid NVGA Systeemhuis CCS