NVGA: midden in de verzekeringswereld

nvga

De Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) is op 1 juli 1960 opgericht. De vereniging behartigt de belangen van gevolmachtigde assurantiebedrijven in het algemeen en van haar leden in het bijzonder. Het ledental vertoont ondanks overnames en saneringen in de bedrijfstak een stijgende lijn: in januari 2021 zijn ruim 140 gevolmachtigde assurantiebedrijven aangesloten.

De NVGA vertegenwoordigt kantoren die verantwoordelijk zijn voor een marktaandeel van bijna 17,5% aan premievolume schadeverzekeringen (incl. ziektekosten en medische varia). In euro’s komt dat neer op 3,3 miljard premieomzet. Een indrukwekkend getal waarmee de NVGA haar positie binnen de branche ondubbelzinnig markeert. De organisatie is daarom een natuurlijke partner in overlegorganen zowel binnen als buiten de verzekeringsbranche; de NVGA is vertegenwoordigd in veel besturen, commissies en werkgroepen.

Daarnaast ziet de NVGA voor zichzelf een belangrijke taak weggelegd in het initiëren van ontmoetingen tussen haar leden onderling en tussen haar leden en andere spelers in en rondom het volmachtbedrijf. De verankering van het volmachtbedrijf in de verzekeringsbranche en de bestuurs- en adviesorganen er omheen draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de financiële dienstverlening in Nederland.