Verbond van Verzekeraars

Verbond van verzekeraarsHet Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Het Verbond is een onafhankelijke vereniging die wordt bestuurd en betaald door de leden.

Beslissingen die worden gemaakt in de politiek en ontwikkelingen in de samenleving hebben vaak grote raakvlakken met de verzekeringsbedrijfstak. Arbeidsongeschiktheid, beroepsziekten, criminaliteitsbeheersing, pensioenbeleid, verkeersveiligheid zijn onderwerpen waar verzekeraars dagelijks mee te maken hebben. Daarom is het belangrijk dat de belangen van verzekeraars, en daarmee ook de belangen van de verzekeringsconsument, worden meegewogen in die beslissingen.

Om de gemeenschappelijke belangen van Nederlandse verzekeraars goed te behartigen, neemt het Verbond deel aan tal van projecten en werkgroepen op de meest uiteenlopende terreinen. Namens de verzekeraars onderhoudt het Verbond intensieve contacten met nationale en Europese politici en bewindslieden, met buitenlandse zusterorganisaties en met andere brancheorganisaties en belangenbehartigers zoals de Consumentenbond, vakbonden en werkgeversorganisaties.

Het Verbond vervult daarmee een brugfunctie tussen de verzekeringsbedrijfstak en al die andere partijen in de samenleving. Deze brugfunctie is zeker de laatste jaren van groot belang geworden, omdat de overheid steeds meer verantwoordelijkheid naar de markt overhevelt, en omdat verzekeraars het belangrijk vinden open oog en oor te hebben voor wat er speelt in de wereld om hen heen.