Tarieven 2018

Module Kosten initieel   Kosten per jaar

V 1 Algemeen beheer/ Hoe u van veel papier en losse lijstjes afkomt.

V 1-1  Algemene aansluiting €    500,00 €     545,02
V 1-2  Nieuws gratis gratis
V 1-3  Branchetabellen gratis gratis
V 1-4  Gebruikers gratis gratis
V 1-5  Volmacht Administratie (VVA) € 3.500,00 €    925,20
V 1-6  Inkomen- en Zorgvolmachten € 1.500,00 €    489,19
V 1-7  Mailingmodule € 2.000,00 € 1.199,04

V 2 Productbeheer / Handleidingen productinrichting en tarieven

V 2-1  Producten volledig (Particulier) Op projectbasis Op projectbasis
V 2-2  Producten volledig (Zakelijk) Op projectbasis Op projectbasis
V 2-3  Producten zonder tarieven Op projectbasis Op projectbasis
V 2-4  Handboeken €    400,00 €    228,64
V 2-5  Volmachtovereenkomsten en limieten €    525,00 €    255,23
V 2-6  Poolovereenkomsten € 4.000,00 € 1.831,26
V 2-7  Overige documentatie €       0,00 €       0,00
V 2-8  Handleidingen voor inrichten product(en) Op projectbasis  
V 2-9  Inrichtingskaart per systeemhuis € 2.000,00 €   299,36

V 3 Volmachtdata / Volmachtgegevens op tijd en actueel

V 3-1  Afrekenmodule volmacht € 2.500,00 €   914,57
V 3-2  Opvragen (NVGA) Bestandsinformatie € 2.500,00 €   914,57

V 3-3  Opvragen Accountantsverklaring inclusief uploadfaciliteit
          voor gevolmachtigden.

€ 2.500,00 €   764,57
V 3-4 Opgave waarborgfonds motorverkeer € 2.000,00 €   917,57
V 3-5  Handleidingen voor aanleveren gegevens Op projectbasis  
V 3-6  NVGA Volmachtverwerking mbv Excel  € 2.500,00 €   627,44
V 3-7  Dashboard Beheervergoeding € 7.500,00 €   797,59

V 4 Controle en uitwijk

V 4-1    Electronische audit Appl.beheer GA Op projectbasis   
V 4-2  VolmachtBeheer Uitwijk Service (VUS):
  Verzekeraar < 50 gevolmachtigden
  Verzekeraar 50 tot 100 gevolmachtigden
  Verzekeraar > 100 gevolmachtigden

 

   
  € 0,00
  € 0,00
  € 0,00
   
  € 1.717,47
  € 2.860,68
  € 3.434,95
V 4-3    Concurrentiële audit € 1.500,00  €   685,93
V 4-4    Vergunningcontrole Bemiddelaars GA Conform staffel

Conform staffel

V 4-4    Vergunningcontrole Bemiddelaars Maatschappij  €   250,00

€   272,24

V 4-5    Self Assessment GA Collectieve afspraak

Collectieve afspraak

V 4-7    Vergunningcontrole provinciaal Conform staffel

Conform staffel

V 4-9    Uitvoeringsverslag € 10.000,00

€ 2.000,00

V 4-10   Solvency Checklist € 0,00

€ 0,00

V 4-11   Actielijst (o.a. Polisvoorwaarden, clausules, tarieven)  € 0,00

€ 3.620,01

V 4-13   Risicobeheersing GA Collectieve afspraak

Collectieve afspraak


V 5 Rechtsbijstand, Reis en Uitvaart

V 5-1  Opvragen dekkingsgegevens Op projectbasis  
V 5-2  Opvragen NVGA afrekening Op projectbasis  
V 5-3  Opvragen NVGA bestandsgegevens Op projectbasis  
V 5-4  Export volmachtbedrijven aan maatschappij Op projectbasis  
V 5-5  Initiële aansluiting NVGA bestandsgegevens per GA Op projectbasis  
V 5-6  Initiële aansluiting NVGA afrekening per GA Op projectbasis  

V 6 VPI / VolmachtBeheer Producten Interface

V 6-1  VPI Tariferen inclusief hosting Op projectbasis Conform VPI-contract 
V 6-2  VPI Tariferen exclusief hosting Op projectbasis Conform VPI-contract 
V 6-3  VPI Polisinformatie Op projectbasis Conform VPI-contract 
V 6-4  VPI Schadebehandeling Op projectbasis Conform VPI-contract 
V 6-5  VPI Acceptatie (back- en frontoffice) Op projectbasis Conform VPI-contract 

V 7 Consultancy / Ondersteuning volmachtbedrijf

V 7-1  Consultancy € 108,50 per uur  
V 7-2  Tijdelijke Medewerkers (VTM) Op projectbasis  
V 7-3  Digitale Medewerker (VDM) Op projectbasis  
V 7-4  Webdeveloping Op projectbasis  
     
Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW