VolmachtBeheer Producten Interface (VPI)

VPI is een initiatief dat in samenwerking met ANVA, CCS, DIAS en SIVI is ontwikkeld door acht verzekeraars, de NVGA, VolmachtBeheer en Colimbra. De acht verzekeraars zijn: Allianz, ASR, Avero Achmea, Delta Lloyd, London, Monuta, Nationale-Nederlanden en REAAL.

VPI bestaat uit 4 modules, te weten:

VPI Tariferen  koppelt tariefmodules van verzekeraars en de administratiepakketten van de volmachtbedrijven.

 

VPI Polisinformatie realtime uitwisselen polis- en dekkingsgegevens.

 

VPI Schadebehandeling realtime uitwisselen schade-informatie, boekingsgegevens en synchronisatie administraties.

 

VPI Acceptatie koppelt acceptatiesystemen verzekeraars met administratiepakketten van de volmachtbedrijven.