VPI Acceptatie

Met behulp van deze module wordt het mogelijk voor volmachtkantoren om een realtime koppeling te maken met de acceptatiesystemen van hun volmachtgevers. Dit voor zowel het back-, mid- als frontoffice proces.

VPI Acceptatie

Hierdoor is het niet meer nodig om acceptatierichtlijnen binnen het eigen volmachtpakket in te bouwen en te onderhouden. Een ander voordeel is dat voorwaarden en clausules altijd correct worden toegepast.

VPI Accepatie is beschikbaar in Anva-5, CCS Level-7 (vanaf maart 2016) en Dias.