VPI Polisinformatie

VPI Polisinformatie maakt het mogelijk om vanuit de volmachtpakketten realtime polis- en dekkingsgegevens uit te wisselen tussen het volmachtbedrijf en de maatschappij.

VPI Polisinformatie

Voorbeelden van toepassingen zijn:

  • Reisverzekeringen: Een reisschade wordt gemeld bij een alarmcentrale die verificatie wil doen op dekking.
  • Rechtsbijstand: De juridische afhandeling wordt altijd uitgevoerd door de rechtsbijstandverzekeraar. Maar deze heeft hiervoor wel de polis/dekkingsgegevens nodig van de gevolmachtigd agent.
  • Uitvaart: De afhandeling van de uitvaart of uitkering  wordt altijd uitgevoerd door de verzekeraar. Maar deze heeft hiervoor wel de polis/dekkingsgegevens nodig van de gevolmachtigd agent.
  • Special limits: Veel volmachtgevers houden voor de specials een aparte database bij. Dit gebeurt nu veelal op basis van een kopie polisblad dat men krijgt van de gevolmachtigd agent. Door VPI Polisinformatie wordt zowel de aanvraag  als bij aanpassing van een special automatisch een record aangeboden aan de database waarin de specials geregistreerd staan.
  • Bevestiging dekking aan alarmcentrales en hulpverleners.

VPI Polisinformatie is in het eerste kwartaal van 2013 in productie genomen.