VPI Schadebehandeling

Met behulp van deze module kunnen volmachtkantoren en maatschappijen realtime schade-informatie en boekingsgegevens uitwisselen met als doel overdracht van de schadebehandeling en synchronisatie van de financiële administratie.

VPI Schadebehandeling

Voorbeelden van toepassingen zijn:

  • Overdracht behandeling schadedossiers.
  • Melding grote schade;
  • Overdracht letsel schade;
  • Overdracht buitenlandschade;
  • Behandeling klachten;
  • Overdracht frauduleuze claims;
  • Uitwisselen reserveringen en uitkeringen.

VPI Schadebehandeling is inmiddels voor een aantal verzekeraars in productie genomen.