VPI Tariferen

Er zijn globaal zo’n 300 volmachtbedrijven in Nederland. De taken van de volmachtbedrijven zijn vergelijkbaar met die van de maatschappijen, te weten:
 

 • acceptatie;
 • schadebehandeling;
 • prolongeren;
 • incasseren;
 • beheer van clausules en voorwaarden;
 • onderhoud applicatie (premies, regio’s, bm-tabellen, indexcijfers etc.).

Eén van de belangrijkste redenen voor het ontstaan van de meeste van deze volmachtbedrijven, is integratie van het beheer van de gehele administratie. Met andere woorden, men was niet meer afhankelijk van maatschappijen. Een volmachtbedrijf, dat beschikte over verschillende volmachten, deed daarmee aan ketenintegratie en behaalde zo een efficiencyvoordeel.

Tegenwoordig is het opnemen van producten van verzekeraars in de administratie van een gevolmachtigde een tijdrovend proces. Daarnaast dient dit niet eenmaal, maar bij elke gevolmachtigde te geschieden. Ook het onderhoud hiervan geschiedt voor elke gevolmachtigde afzonderlijk. Al lang bestaat er de behoefte distributie en implementatie van nieuwe tarieven te vereenvoudigen. Want, zeg nu zelf, het is toch niet meer van deze tijd, dat elk volmachtbedrijf afzonderlijk de maatschappijtarieven moet inrichten in zijn eigen automatisering.

VPI Tariferen realiseert een koppeling tussen de tariefmodules van de verzekeraars en de administratiepakketten van de volmachtbedrijven.

De voordelen op een rij:

 • Invoeren en onderhouden van (complexe) tariefregels is niet meer nodig.
 • Nieuwe producten en tarieven kunnen sneller ingezet worden bij advies en verkoop.
 • Eén rekentoepassing voor zowel de back-, mid- als frontoffice (hierdoor geen verschillen meer tussen berekende premies vanuit bijvoorbeeld het offerteprogramma en het volmachtpakket).
 • Ondersteunt proces offreren, premievergelijk en STP-processen.
 • Ondersteunt netto premie en provisieschuif (netto =>bruto).
 • Verbetering kwaliteit dienstverlening volmachtbedrijf aan intermediair en daarmee eindklant!

Om het document Vraag en Antwoord te downloaden klik hier.

Voor aanvullende informatie kunt u een e-mailbericht sturen naar Max Wout.