Aansluiting maatschappijen op de VPI

Deze pagina's zijn bestemd voor de (project)medewerkers van de maatschappijen (volmachtgevers) of toeleveranciers die als projectdoelstelling hebben om een rekentoepassing aan te sluiten op de VolmachtBeheer Producten Interface (VPI). Er wordt informatie gegeven over de eisen waaraan de rekentoepassing moet voldoen, welke stappen er doorlopen moeten worden en wat minimaal aan producten opgeleverd moet worden om te kunnen starten met de systeem- en ketentests. Het geheel moet er toe leiden dat de rekentoepassing succesvol in gebruik kan worden genomen door de volmachtbedrijven (eindgebruikers).