Globaal stappenplan voor maatschappijen

Let op: Er is een verschil tussen de SIVI standaard voor volmacht en die van provinciaal. In onderstaande tekst wordt daar waar de SIVI standaard genoemd wordt, de standaard voor volmachten bedoeld.

Verder worden in het stappenplan een aantal voorbeelden van documenten genoemd, deze kunt u terugvinden onder VPI/Maatschappijen/Documentatie. 

Het stappenplan is meer in detail beschreven in het document Maatschappij aansluiten rekenbox op VPI vxx.pdf.

Stap 1: Aansluiten op de SIVI standaarden
Om zonder maatwerk te kunnen koppelen aan de VPI is het noodzakelijk dat uw rekenbox/ rekenwebservice benaderd kan worden door middel van de SIVI standaard. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de site van SIVI (www.sivi.org) zoals bijvoorbeeld in het document SIVI - White paper maatschappijen aansluiten in 10 stappen_20071211.pdf.

Voor het gebruik van de SIVI standaarden dient een deelnemersovereenkomst aangegaan te worden met SIVI en daar zijn ook kosten aan verbonden.

N.B.: Indien u al voor de relevante GIM functies gecertificeerd bent, dan kunt u deze stap overslaan.

Stap 2: Rekenbox/Rekenwebservice
Heeft u al een rekenbox die voldoet aan stap 1? Ga dan verder naar stap 3.

U kunt zelf een rekenbox ontwikkelen of dit uitbesteden aan een externe partij zoals bijvoorbeeld Colimbra, Kooijmans of Market Scan.

Stap 3: Rekenbox SIVI-proof
De rekenboxen van de maatschappijen moeten aan verschillende eisen voldoen voordat deze aangesloten kunnen worden op de VPI. Deze rekenboxen moeten dus SIVI-proof zijn (voor de volmacht).

Indien u zelf een rekenbox gaat ontwikkelen of dat inmiddels heeft gedaan en u bent er niet zeker van of deze voldoet aan de eisen dan kunt u door ons een zogenaamde impactanalyse laten uitvoeren.

De rekenboxen van Colimbra, Kooijmans en Market Scan zijn SIVI proof.

Stap 4: Documentatie
Per rekenbox dient een vaste set aan documentatie meegeleverd te worden, te weten:

  • Een GIM-registratiebericht voor de rekenbox(en) voor de test- en productie omgeving. Zie GIM Register20080401.pdf.
  • Een XML schema van de productdefinitie, zie Product Definitie Standaard 2008-05-07.doc of als voorbeeld auto.xsd.
  • Testcases waarmee de rekenbox getest kan worden en de uitkomst vergeleken kan worden. Deze testcases moeten in ieder geval de bruto (termijn)premie per dekking bevatten.