Globaal stappenplan voor systeemhuizen

De systeemhuizen ANVA, CCS en Unit4 Agresso hebben ervaring met de VPI koppeling en het aansluiten van rekenboxen. Hieronder volgt in hoofdlijnen de stappen die door de systeemhuizen genomen moeten worden.

Stap 1 Aanlevering documentatie door VolmachtBeheer en Colimbra
Na afronding van de systeemtest (zie ook stappenplan onder Maatschappijen) is er voor de rekenbox die aangesloten moet worden de volgende documentatie beschikbaar:

  • Een GIM-registratiebericht voor de rekenbox(en) voor de test- en productie omgeving. 
  • Een XML schema van de productdefinitie, zie Product Definitie Standaard 2008-05-07.doc of als voorbeeld auto.xsd onder Maatschapijen / Documentatie.
  • Testcases waarmee de rekenbox getest kan worden en de uitkomst vergeleken kan worden. Deze testcases moeten in ieder geval de bruto (termijn)premie per dekking bevatten.
  • Productinformatie.

Stap 2 Ketentest
Met behulp van de ontvangen documentatie wordt de koppeling in het volmachtpakket ingericht en getest. De uitkomsten van de premieberekeningen worden vergeleken met de testcases. Na afronding van de ketentest wordt het pilottraject opgestart.

Stap 3 Pilotfase
De selectie van het pilotkantoor vindt in onderling overleg plaats. Voordat de pilot van start gaat vindt er eerst een intake gesprek met het betreffende volmachtbedrijf plaats, hierbij worden de betrokken medewerkers geïnformeerd over de aanpak, planning en ondersteuning tijdens deze fase.

Bij het volgende bezoek worden de noodzakelijke updates geinstalleerd en de koppeling ingericht, dit zal door medewerkers van het systeemhuis en VolmachtBeheer worden uitgevoerd. Vervolgens zullen de eerste premieberekeningen worden uitgevoerd en vindt er overdracht plaats aan de medewerkers van het volmachtbedrijf.

Gedurende een vooraf afgesproken periode zal het volmachtbedrijf de VPI-koppeling testen in de praktijk, vragen en opmerkingen zullen met de projectmedewerkers van het systeemhuis en VolmachtBeheer worden besproken. Dit kan leiden tot aanpassingen.

Tijdens de pilotfase zal er ook een handleiding worden geschreven die uiteindelijk op de site van VolmachtBeheer gepubliceerd zal worden.

Stap 4 In productie nemen
Na afronding van de pilotfase wordt de rekenbox vrijgegeven voor productie, indien nodig zullen de systeemhuizen een update/patch distribueren naar de volmachtbedrijven. 

Met behulp van de handleiding zoals die op de site van VolmachtBeheer staat en die van de systeemhuizen kunnen de volmachtbedrijven de betreffende rekenbox koppelen aan hun volmachtpakket en in productie nemen.

Support systeemhuizen
De projectmedewerkers van de systeemhuizen worden bij het uitvoeren van hun werkzaamheden ondersteund door Colimbra en VolmachtBeheer.