Nieuws VolmachtBeheer


Verbetering datakwaliteit in hoogste versnelling

Het verbeteren van datakwaliteit is één van de topissues binnen de volmachtmarkt. Market Scan heeft daarom in samenwerking met de werkgroep Datakwaliteit (verzekeraars en volmachten) de Datakwaliteit Monitor Volmachten (DMV) ontwikkeld. 

Om ervoor te zorgen dat volmachtgevers en gevolmachtigden grip krijgen op het proces om de kwaliteit van data te verbeteren, is een zogenaamd dashboard ontwikkeld. Deze applicatie moet de huidige werkwijze flink aanscherpen.

De huidige werkwijze, die bestaat uit het rondsturen van Excel bestanden met signaleringen over de inhoud van de NVGA polis- en schadebestanden, is onoverzichtelijk en zeer arbeidsintensief voor volmachtbedrijven. Het gevolg hiervan is dat het tempo van verbetering van de datakwaliteit in het volmachtkanaal te laag is waardoor de beoogde doelstellingen niet worden gehaald. 

Datakwaliteit Monitor Volmachten (DMV)

DMV is een monitoring tool voor de kwaliteit van de door de volmacht via de NVGA protocollen aangeleverde data richting verzekeraars. Polissen en schadedossiers die niet voldoen aan de criteria van de business rules, worden in een dashboard (QlikSense) getoond. De gehanteerde business rules komen voort uit de werkgroep datakwaliteit waarin zowel verzekeraars als volmachten hebben geparticipeerd. 

Op dit moment zijn de volgende verzekeraars en hun volmachten aangesloten op DMV:

  1. Allianz, London
  2. ASR, Generali
  3. Avéro
  4. De Goudse/Zeeuwse
  5. NN / Delta Lloyd
  6. Reaal

De directie en feitelijk leider(s) van de volmachtbedrijven ontvangen van ons een mailing met daarin informatie over het aansluiten op DMV en het gebruik daarvan.

Werkgroep Datakwaliteit
Op donderdag 25 oktober 2018 staat een kick-off meeting Datakwaliteit Monitor Volmachten gepland. Hierbij zijn vertegenwoordigers van bovenstaande verzekeraars en de NVGA aanwezig.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Aanpak en planning brede uitrol DMV.
  • Communicatie naar Ga’s en verzekeraars.
  • Governance en sturing gebruik.
  • Aanpak uitfaseren Excel-overzichten.

NVGA

In het jongste NVGA magazine staat een uitgebreid artikel over de Datakwaliteit Monitor Volmachten (DMV). Daarnaast is er aandacht besteed aan Datakwaliteit en DMV tijdens de ledenbijeenkomsten in september en de Nieuwsbrief van 10 oktober 2018.

Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met Max Wout .