Nieuws VolmachtBeheer

Het verbeteren van datakwaliteit is één van de topissues binnen de volmachtmarkt. Om hier volle vaart mee te maken, is het project Datakwaliteit Monitor Volmacht (DMV) van start gegaan waarmee zowel volmachtverzekeraars als gevolmachtigden hun voordeel kunnen doen.

Lees verder het uitgebreide artikel in het NVGA Magazine van september 2018.

 


Document: NVGA_totaal_DMV september 2018 v20180829.pdf