Nieuws VolmachtBeheer

De Datakwaliteit Monitor Volmachten is een applicatie die inzichtelijk maakt of de kwaliteit van de data in uw polisadministratie voldoet aan de eisen van (her)verzekeraars, toezichthouders en Europese wetgeving. Het verbeteren van de datakwaliteit is één van de topissues in het volmachtkanaal. De NVGA en verzekeraars werken nauw samen om de doelstellingen te realiseren.

Gebruik van DMV

Voordat u de Datakwaliteit Monitor Volmachten kunt gebruiken moet deze eerst worden geactiveerd. De gebruiker die het gebruikersbeheer uitvoert voor de Market Scan apps kan dit zelf doen. Vervolgens kunt u het Dashboard Datakwaliteit via uw account binnen het MS Portaal benaderen. Op dit moment hebben meer dan 50 volmachtbedrijven DMV geactiveerd. 

Voor meer informatie, support en video kijk op: www.marketscan.nl/dmv