Nieuws VolmachtBeheer

Algemeen directeur Valentina Visser van Havelaar & van Stolk en directeur Terry Bloemert van De Leeuw Groep zijn benoemd tot nieuwe leden van het NVGA-bestuur. Ze volgen Michael de Nijs en Marcel van Loon op.

AMWeb 24-01-2020

Valentina Visser en Terry Bloemert nieuwe bestuurders NVGAValentina Visser en Terry Bloemert

Bloemert (De Leeuw, Rijnsburg) neemt de rol van secretaris/penningmeester over van Marcel van Loon. De directeur-eigenaar van Van Loon Assurantiën neemt na tien jaar afscheid van het bestuur van de volmachtvereniging.

Visser (Havelaar & van Stolk, Rotterdam) treedt toe als algemeen lid. Zij vervangt Michael de Nijs. De directeur en aandeelhouder van Voogd & Voogd heeft er een bestuursperiode van elf jaar op zitten. Hij was bovendien een periode voorzitter van de NVGA.

Overige bestuursleden

Het NVGA-bestuur bestaat verder uit Ron Gardenier (voorzitter), Patrick Heuts (vicevoorzitter), Stefan Bell, Arie van den Berg, Michael van Romondt en Jorg Roodbeen.