Nieuws VolmachtBeheer

Claimdatabank CIS registreert niet langer claims van pechhulpdiensten die verband houden met een eigen gebrek van een auto. Het CIS-bestuur heeft dat besluit genomen na overleg met de pechhulpverzekeraars in Nederland. Vorige maand bracht een Kifid-zaak aan het licht dat de verzekeraars verschillend omgaan met het registreren van pechhulpverzoeken.

AMWeb 26-02-2020

CIS stopt per direct met registratie van pechhulpmeldingen

Een wrange zaak: een klant van SOS Pechhulp werd een autoverzekering geweigerd omdat hij op het aanvraagformulier invulde geen claims bij een verzekeraar te hebben gehad. De autoverzekeraar telde echter drie CIS-registraties in een jaar tijd en weigerde dekking. De volgende verzekeraar accepteerde de klant niet omdat hem onlangs een verzekering was geweigerd.

‘Eigen schuld klant’

Volgens Kifid had de klant kunnen weten dat zijn meldingen als claims geregistreerd zouden worden: in de aanvraag stond vermeld dat SOS Pechhulp een verzekeringslabel is. De meldingen voldoen bovendien aan de CIS-definities van een claim. Toch bleek uit de gesprekken die CIS voerde naar aanleiding van deze zaak, slechts twee verzekeraars dergelijke meldingen te registreren.

“De meeste motorrijtuigenverzekeraars gaven aan dat zij pechhulp niet als claimmelding registeren en ook niet van plan zijn om dit in de toekomst te gaan doen. Dit geldt ook voor de verzekeraars die gelieerd zijn aan de bekende pechhulpverleners”, schrijft CIS-directeur Anne van Doorn in een brief die vandaag bij alle verzekeraars op de mat valt. 

Consument ziet pechhulp niet als claim

De verzekeraars vinden het vanuit consumentenperspectief niet voor de hand liggend om pechhulp als claimmelding aan te merken. Nu acceptatie- en claimprocessen steeds verder geautomatiseerd worden, zouden de verzekeraars het wenselijk vinden om in ieder geval onderscheid aan te brengen tussen pechhulp en andere melding.

Ook bestaande meldingen verdwijnen

Zo ver komt het niet. Het CIS-bestuur heeft naar aanleiding van de quickscan met de maatschappijen besloten om de meldingen niet langer in de CIS-databank op te nemen. In de brief verzoekt Van Doorn de verzekeraars om na te gaan of zij pechmeldingen registreren en zo nodig maatregelen te treffen dat dit niet meer gebeurt.

Klant wint alsnog

CIS vraagt National Academic-dochter SOS Pechhulp en de andere verzekeraar die wel registreerde om hun bestaande meldingen uit de database te verwijderen. Dus ook die van de onfortuinlijke klant die bij Kifid nog aan het kortste eind trok.