Nieuws VolmachtBeheer

Serviceprovider SUREbusiness, gespecialiseerd in zakelijke schadeverzekeringen, vindt dat verzekeraars een uniforme mogelijkheid voor uitstel van betaling moeten bieden aan ondernemers die door coronamaatregelen in liquiditeitsproblemen komen.

AMWeb 26-03-2020

SUREbusiness pleit voor drie maanden corona-uitstel zakelijke premies

Eigenaar/directeur Levent Türkmen van SUREbusiness geeft als voorbeeld horecaondernemers die op 15 maart per direct hun zaken moesten sluiten. “Terwijl alle kosten doorlopen, heeft deze ondernemer per direct geen inkomsten meer. Het spreekt vanzelf dat deze ondernemer en zijn vele collega’s die door hetzelfde lot zijn getroffen dan snel in liquiditeitsproblemen komen. We hebben als samenleving de morele plicht om deze ondernemers op meerdere gebieden nu de hand toe te steken. Op verzekeringsmaatschappijen doe ik een klemmend beroep om gecoördineerd hun maatschappelijke verantwoordelijkheid richting deze ondernemers te tonen.”

Lappendeken

Türkmen ziet “een onoverzichtelijke lappendeken aan regelingen” bij de 20 risicodragers waarmee SUREbusiness zaken doet. “Die variëren van aanbieders die desgevraagd aangeven ‘hier nog mee bezig te zijn’ tot risicodragers die direct bereid zijn in voorkomende gevallen een uitstel van drie maanden toe te staan.” Door de diversiteit aan regelingen is de uitvoering dermate complex dat er een onwerkbare situatie ontstaat, vindt hij. 

Uniforme termijn

Bij de belastingdienst, waterschappen, banken en pensioenfondsen geldt in vrijwel alle gevallen een termijn van drie maanden betalingsuitstel. “Laten we als verzekeringsbranche daar nu niet van gaan afwijken maar dezelfde lijn hanteren. Een extra termijn van 30 dagen is mooi, maar binnen no-time is deze regeling achterhaald en kunnen we opnieuw in conclaaf.” Türkmen roept alle verzekeraars op om de dekking in stand te laten als ondernemers door het coronavirus in liquiditeitsproblemen zijn gekomen en een termijn van drie maanden te hanteren voor het voldoen aan de premieverplichting. “Een uniforme termijn schept voor ondernemers helderheid en is ook administratief goed te verwerken voor de financieel advieskantoren. Dit vraagt om een gecoördineerde actie en daar is het Verbond van Verzekeraars volgens mij het juiste platform voor.”

AOV

Het Verbond kondigde eerder aan dat zzp’ers die door de coronacrisis zonder werk komen te zitten, zo goed mogelijk geholpen moeten worden als ze achterstanden dreigen op te lopen bij het betalen van AOV-premies. “We raden deze klanten aan contact op te nemen met hun verzekeraar. Samen wordt dan gezocht naar een passende oplossing. Verzekeraars zoeken uiteraard ook zelf contact met klanten bij wie betalingsachterstanden ontstaan.”

Corona-informatie bijgewerkt

Het Verbond heeft de speciale pagina over het coronavirus bijgewerkt. Volgens Adfiz komen daarop veel vragen aan de orde die leden van de intermediairorganisatie bij verzekeraars hebben neergelegd. “De meest genoemde situaties zijn restaurants die maaltijden gaan bezorgen, al dan niet met een privé-auto, leegstand en collectief thuiswerken met ICT-faciliteiten van de onderneming.” Adfiz zelf heeft op de Finfin-website een nieuwsbericht geplaatst dat adviseurs kunnen gebruiken om zakelijke klanten te informeren.