Nieuws VolmachtBeheer

De kans op schade door brand of gebrekkig onderhoud neemt toe nu bedrijven vaker stilliggen als gevolg van de coronacrisis. Vooral bedrijven in de auto-, luchtvaart- en machinebouwsector lopen risico. Dat blijkt onderzoek van Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

AMWeb 07-04-2020

Allianz: door corona meer schades die normaal in weekend en vakantie voorkomen

Volgens de risk consultants van AGCS brengt nalatigheid bij het buiten gebruik stellen van gebouwen en productiefaciliteiten risico’s met zich mee. In de recent verschenen publicatie Coronavirus: Advice For Businesses Forced To Temporarily Close Their Premises geven de experts een overzicht van algemene beveiligings- en preventiemaatregelen om materiële schade te helpen voorkomen.

Steeds vaker bewaken op afstand

Hierbij valt te denken aan regelmatige controles van brandbeveiligingssystemen en veilige opslag van brandbare materialen en vloeistoffen als gebouwen tijdelijk moeten worden gesloten. AGCS geeft ook steeds meer beveiligingsadvies aan haar klanten via technologieën voor bewaking op afstand. Deze technologie visualiseert gebouwen en beveiligingsfuncties digitaal door middel van foto- en video-opnames zonder dat veel mensen ter plaatse moeten zijn.

Meer schades die  normaal tijdens weekend voorkomen

“We zien nu al een aantal schades die normaal optreden tijdens vakanties of in het weekend wanneer er weinig of geen werknemers aanwezig zijn”, zegt Nicolas Lochet, Technical Manager Allianz Risk Consulting. Onder de meest getroffen industrieën bevinden zich autofabrikanten en hun leveranciers, luchtvaartmaatschappijen, luchthavenexploitanten, machinebouw- en installatiebouwbedrijven, de hotelindustrie en vele andere grote en kleine productiebedrijven.

Risicobeoordeling kan op afstand

AGCS-riskconsultants geven technisch advies aan bedrijven en vertrouwen daarbij steeds meer op nieuwe technologieën om dit te doen. “We kunnen via telefoon of videoconferentie bepaalde scenario’s bespreken en bepaalde maatregelen aanbevelen. We gebruiken ook steeds meer tools voor monitoring op afstand zoals MirrorMe”, legt Nicolas uit . Met behulp van foto’s en video’s kunnen risicobeoordelingen op afstand worden uitgevoerd en de resultaten worden vervolgens via een digitaal platform met de klant gedeeld.