Nieuws VolmachtBeheer

Recent hebben we al onze klanten met Digitale Paspoorten via e-mail geïnformeerd dat, vanwege een wereldwijd spelend technisch issue, alle Digitale Paspoorten vóór 1 oktober 2020 vervangen moeten zijn door een eHerkenning niveau 3 en/of een nieuw Digitaal Paspoort. De huidige Digitale Paspoorten zijn na 1 oktober niet meer bruikbaar.

 

Om vanaf 1 oktober te kunnen blijven inloggen op de diensten van Solera en andere partijen die het Digitaal Paspoort als authenticatiemiddel gebruiken (bijvoorbeeld Extranetten), moeten verzekeraars en gevolmachtigden de nodige acties uitvoeren. Omdat deze acties de nodige doorlooptijd kunnen hebben, adviseren wij u hiermee zo snel mogelijk te starten. 

Als u een Digitaal Paspoort (dus geen Bedrijfscertificaat) gebruikt voor de koppeling van Anva, CCS, Dias of andere (front-office) applicaties met VPI dan wordt u hier begin september separaat over geïnformeerd. 

Het e-mailbericht met het overzicht van alle uit te voeren acties vindt u hier.

Meer informatie over de overgang naar eHerkenning, support en veel gestelde vragen  vindt u op www.solera.nl/eherkenning . U kunt zich hier ook aanmelden als contactpersoon eHerkenning binnen uw organisatie c.q. voor de nieuwsbrief van Solera Nederland, zodat u tijdig op de hoogte bent.