Nieuws VolmachtBeheer

Update 23-11-2023
Het proces van inlezen van het door de AFM aangeleverde bestand in de module Vergunningcontrole is weer actief.
De meest recente gegevens zijn nu beschikbaar.

Update 20-11-2023
AFM heeft het probleem opgelost in de aan te leveren gegevens v.w.b. rechtsvorm. Deze week zal in volmachtbeheer.nl/vergunningcontrole de informatie weer worden verwerkt, waarna de gegevens per bemiddelaar correct zullen worden getoond. Solera zal nog bepalen wat er moet gebeuren met de onterechte mutatiebestanden. Wij houden u op de hoogte.

Update 10-11-2023;
AFM heeft de oorzaak van het probleem gevonden. Hun IT-afdeling werkt nu aan het herstel van de gegevens. Zodra dit voltooid is, ontvangt u bericht van ons.

Door een fout in het aangeleverde bestand van AFM ziet u in het overzicht van Vergunningscontrole veel onterechte mutatieberichten.
Dit betreft het ontbreken van een ingevulde rechtsvorm bij bemiddelaar(s).

Wij zijn met dit probleem bezig en houden u op de hoogte.

Onze excuses voor dit ongemak.